• راهكار كاهش نفوذ فرهنگي

  در نتيجه مي توان گفت راهكار كاهش نفوذ فرهنگي محدود كردن عرصه نيست بلكه مهم، ظاهر شدن جذاب، قدرتمند و زيبا در عرصه نمادي است. اين امر از طريق افزودن به توانايي فكري، مادي جامعه از هر نظر امكان پذير است. …

  While many of us start our days with a bowl of cereal, Swift puts a little more effort into her mornings, making buckwheat pancakes topped with ham, Parm, and a fried egg, she tells

  ...
 • It's a Magical Place

  Meh synth Schlitz, tempor duis single-origin coffee ea next level ethnic fingerstache fanny pack nostrud. Photo booth anim 8-bit hella, PBR 3 wolf moon beard Helvetica. Salvia esse nihil, flexitarian Truffaut synth.

  Exercitation photo booth stumptown tote bag Banksy, elit small batch freegan sed. Craft beer elit seitan exercitation, photo booth et 8-bit kale chips

  ...
 • رابطه لباس و فرهنگ

  لباس پوشيدن شاني از شئون انسان است و پديده اي است که تقريبا به اندازه طول تاريخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافياي امروزين گسترش دارد. اين پديده با خصوصيات…

  While many of us start our days with a bowl of cereal, Swift puts a little more effort into her mornings, making buckwheat pancakes topped with ham, Parm, and a fried egg, she tells Bon Appetit. She also downs a glass of OJ every

  ...
 • فرهنگ در نظر ما و به تعريف ما

  لباس دست كم پاسخگوي سه نيازآدمي است. يكي اينكه او را از سرما، گرما و برف و باران حفظ مي كند ديگر اينكه در جهت حفظ عفت و شرم به او كمك مي كند و بالاخره به انسان آراستگي، زيبايي و وقار مي بخشد. …

  While many of us start our days with a bowl of cereal, Swift puts a little more effort into her mornings, making buckwheat pancakes topped with ham, Parm, and a fried egg, she tells Bon

  ...